Hanteringstips – LA1262 (Byte av artikelnummer)

Funktionen LA1262 i INFOFLEX GROSSIST medger nummerbyten på artiklar med olika rutiner och utfall. Det finns tre olika val. B – byte av befintligt artikelnummer , H – hänvisning av befintlig artikel till nytt artikelnummer och E – Ersättning av befintlig artikel till ny artikel. Se detaljer i handledning med hanteringstips. Läs mera här