Versionsbrev INFOFLEX FORDON 4.14

Utökat fält för motornummer

Fältet för motornummer är utökat från 15 till 16 tecken.

Borttagning av tidsstämplade arbetsrader

Vi har förbättrat hanteringen av borttagning av arbetsrader som har instämplad tid.

Övriga programförbättringar

Några exempel på övriga programförbättringar:

  • Förbättrat hantering i Däckförvaring.
  • Justerat export av däckförvaringar till Excelfil.
  • Justerat fråga om mätarställning. Nu ställs inte frågan om fordonsbeteckning saknas.
  • Uppdaterat länkar under supportmenyn.
  • Nu kan du söka på offertnummer om du kör INFOFLEX BUTIK.

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.