• Produktnyheter INFOFLEX FORDON

Produktnyheter

Här kan du läsa om produktnyheter i INFOFLEX FORDON.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter, genom ständiga förbättringar och att introducera nya funktioner. Nya funktioner är till exempel möjligheten att gruppera en order i sektioner, delleverans av order, nyckelhantering, SMS-dialog samt förbättrat våra reservdelskatalogkopplingar.

Vi vill nu uppmärksamma de nyheter, förbättringar och programutveckling som introducerats från version 4.10 till 7.1 genom den sammanställningen som följer nedan.

Vi uppskattar om du kan titta igenom listan och se om det finns funktioner ni kan ha nytta av, kontakta gärna support@infoflex.se om du har frågor.

Generella förbättringarOrderbilden och generella förbättringar

Förbättrad sökning av kunder och fordon

I kommande INFOFLEX FORDON 7.6 har vi infört en förbättrad sökfunktion för kunder och fordon.

Du hittar den här sökfunktionen under alla förstoringsglas där du väljer kund och fordon.

Du kan fritextsöka på flera av fälten som är kopplade på kund och fordon, några exempel:

 • Kundnummer
 • Namn
 • Mobilnummer
 • Mejladress
 • Regnummer
 • Fabrikat
 • Chassinummer

Egen mejlserver

Från INFOFLEX FORDON 7.4.6 har vi har lagt till konfigurationsmöjligheter för att du ska kunna sätta upp din egen mejlserver för utgående mejl.

Samlingsfakturering till mejlmottagare

Du får nu en förbättrad hantering av samlingsfaktureringen till mejlmottagare.

Du hittar också en logg för den här samlingsfaktureringen under Arkiv -> E-postlogg samlingsfakturering.

Nyckelhantering

Vi har lagt till nyckelhantering i INFOFLEX FORDON 6.5. Funktionen hjälper dig att lämna ut nyckelnummer via sms, hantera utlämning och se vilka fordon du har inne på verkstaden.

Läs mer om hur nyckelhanteringen fungerar

Senast använda dokument

Under Arkiv -> Senast använda dokument kan du snabbt och enkelt komma åt dina senaste 20 använda dokument i INFOFLEX FORDON. Denna funktion är möjlig från version 6.5.

Stöd för GDPR – Dataskyddsförordningen

Till INFOFLEX FORDON version 6.0 har vi utvecklat stöd för den nya EU-förordningen, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018.

Läs mer i Versionsbrev INFOFLEX FORDON 6.0.

Och för att enklare samla in samtycke gjorde vi till version 6.1 en förenklad kundfråga.

Fordon och Fordonsinformation

Sedan årsskiftet 2018/2019 finns det ett nytt format på registreringsnummer. De kan nu sluta på en bokstav. Vi har anpassat programmet med stöd för formatet.

Import av fordon har förbättrats och komplett fordonsinformation hämtas in från Transportstyrelsen. Information kan ses direkt under fliken Alla uppgifter vid fordonsimporten och senare genom att högerklicka på registreringsnumret och Visa lagrad fordonsinformation.

Fabrikat och modell har delats upp och kan användas för filtrering vid sökning på registreringsnummer.

Kreditspärr visas nu direkt när fordon/kund hämtas in.

Fältet för motornummer är utökat från 15 till 16 tecken.

Fältet för chassinumret är utökat till 25 tecken.

Frågan om mätarställning är justerat, frågan ställs inte om fordonsbeteckning saknas.

Kostnadsförslag

Nu kan du välja att inte skriva ut artikelnummer på kostnadsförslag. Du styr det här valet under Företagsinställningar -> Programinställningar i programmet.

Du kan även vända en order tillbaka till kostnadsförslag, för att få bättre koll på din orderstock.

SMS

Förbättrat gränssnitt med fler möjligheter, nu kan du enkelt skicka SMS till betalaren, ägaren eller föraren genom att klicka på ikonen SMS. Där hittar du också fler val för att välja ut det mobilnummer du vill skicka SMS till.

Artiklar

Fritextsökning för artiklar har lagts till i INFOFLEX FORDON PROFFS-versionen. Högerklicka på rubriken Art.nr eller i det grå fältet för artiklar och välj Utökad artikelsökning. Det är även möjligt att använda wildcard för att få fler träffar, t.ex. *FILTER för att få träff på alla typer av filter.

Hantering med ersättningsartiklar har förbättrats. I orderbilden visas aktuell och ersatt artikel samt lagersaldo.

Arbetsrader

Hanteringen för borttagningen av arbetsrader som har instämplad tid har förbättrats.

Delleverans

Delleverans är en ny funktion som används om man vill dellevera en order. På ordern kan man markera orderrader med en bock för delleverans. Klicka på Dokumenthantering -> Delleverans av order för att skapa en ny order för delleveransen.

Utökad dokumentsökning

Utökad sökning för att hitta dokument (order) utifrån artikelnummer har lagts till. Genom att ange ett artikelnummer kan man få fram alla dokument (ORD/FAK/KOS/KON osv) som den artikeln finns med på. Sökfunktionen finns i Sökning dokument, förstoringsglaset vid dokumentnummer längst uppe till höger i orderbilden, sen knappen Sök artikel längst nere till vänster i sökrutan.

Artikeletiketter

Justerat så att åäö hanteras rätt vid utskrifter av artikeletiketter.

Utskriften av artikeletiketter är anpassad så att man nu kan skriva ut både till den nya Zebra-skrivaren och tidigare Datamax.

Artikelregister

Antal tecken i artikelbenämningen är förlängt.

Inventeringsrutiner

Vid registrering av inventering kan man högerklicka för att hoppa till lagerregistret. Det möjliggör ändring av lagerplats. Listan behöver inte längre registreras i sin helhet, det går att fortsätta efter ett avbrott. Ändring av inventerat saldo påverkar direkt lagersaldot. Man kan se händelser på artikeln efter utskrift av inventeringsunderlaget.

Möjlighet att online-inventera har lagts till. Det innebär att man kan uppdatera lagersaldo i realtid från valfri enhet såsom handdator, läsplatta eller mobil.

Läs mer om Infoflex Online-inventering.

Kassamodulen

Funktion för att använda ytterligare ett kort i kassamodulen är tillagt. Det kan används när en kunden till exempel vill dela upp betalningen på två olika kort. Kortbetalning 2 är styrt till konto 1933. Kontot skapas automatiskt när du uppgraderar.

Funktion för att ta betalt med Swish i kassamodulen är tillagt. Swish är styrt till konto 1934. Kontot skapas automatiskt vid uppgradering av versionen.

Förbättrad kommunikation med kontrollenhet.

2-kronan och 200-kronorssedeln finns med i kassaavstämning.

Kund och kundreskontra

Nu finns det möjlighet att välja om man vill ha varning för obetalda fakturor i orderbilden. Man ändrar det här under Arkiv->Företagsinställningar och fliken Programinställningar.

En funktion för att lista påminnelser som förhandsgranskning från kundreskontran har lagts till.

För att enkelt lägga till ett nytt kundnummer från orderbilden kan man klicka på förstoringsglaset vid Reg.nr, och via fönstret Sökning Reg.nr och knappen Ny kund.

Man kan avmarkera SMS-påminnelseutskick om en kund inte vill ha det, via kundkortet.

Man kan registrera kundens momsnummer under Kredituppgifter på kunden.

Lagertransaktionsregistret

I lagertransaktionsregistret kan man nu se alla händelser på artikeln, ex. inleveranser, inventering, försäljning och manuella justeringar. Nu visas transaktionen med negativt värde när artikeln går ur lagret.

Rabattmatrisen

Nya funktion i rabattmatrisen hanterar:

  • Automatisk uppläggning av rabattavtal med leverantörens rabattkoder.
  • Funktion för inhämtning av nya rabattkoder från leverantören.
  • Visa vilka leverantörer som har rabattavtal.
  • Visa kunders rabattavtal.
  • Visa leverantörers rabattavtal.
  • Visa artiklar från resp. leverantör med en viss rabattkod.

Utskrifter

I utskriftsdialogen framgår det nu om du använder kundspecifik mall.

Under Utskrifter -> Arbetsorder urval har du möjlighet att selektera dina öppna order under en datumperiod (från och till). Då kan du t.ex. välja att skriva ut den här veckans arbetsorder. Du skriver sedan ut eller exporterar under Arkiv-menyn.

För användare som använder Operationsnummer kan man nu välja om OP.nr ska vara med på utskrifter, då som en extra rad eller välja att inte ha med utskriften. Man kan även välja om moms ska skrivas ut på radnivå, på kontantnota samt order och faktura. Inställningarna sätts i Företagsinställningar, under fliken Programinställningar.

Man kan koppla en separat fakturamall för de kunder som vill ha det. Valet av mall görs i Kund- och fordonsuppgifter under fliken Kredituppgifter.

Under företagsuppgifter kan man lägga till sitt eget IBAN och BIC-nr som då följer med ut på utskrifter

Ny fakturamall för INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING har lagts till.

Övriga förbättringar

 • Utökat antal decimaler i antalsfältet på arbetsorder.
 • Förbättrad hantering vid nyuppläggning av kund. Regnr > Söksymbol > Ny kund.
 • Förbättrad hantering vid nyuppläggning av personal.
 • Komprimerad artikelsökning, möjlighet att klippa och klistra från kataloger.
 • Kompletterat indatum med ett tidsfält som följer den inbokade tiden från INFOFLEX TIDPLAN.
 • Nu kan man söka på offertnummer i INFOFLEX BUTIK.
 • Infört stöd för att ange klockslag vid lovad leveranstid i orderbilden samt på arbetsorder. Anpassning för Verkstadens Reparationsvillkor.
 • Försäljningsstatistiken justerad med både mekaniker och säljare.
 • Om marginal på delar avviker negativt från list priset visas det med annan färg.
 • Uppdaterat länkar under supportmenyn.

Ordersektioner

Ordersektioner är en ny funktion som används för att gruppera arbete och delar som hör ihop och visa delsummorna. Indelning i sektioner gör man genom att sätta en siffra i kolumnen Sektion i orderbilden. Sektionerna visas sedan i orderbilden genom högerklick och Visa ordersekioner, eller på utskrifter genom att man väljer sektionsmall. Funktionen ger en tydligt översikt av arbets- och materialkostnad för varje sektion.

Externa kopplingarExterna kopplingar

ABR

Import av delar från varukorg och arbetstider från kostnadsförslag är infört.

Autokatalogen

Automatisk prisuppdatering, för katalogkopplingen Autokatalogen och kör IF PRO. Vid inhämtning av artiklar från varukorgen läggs dessa artiklar upp i artikelregister. Finns artikeln redan artikelregister uppdateras ca-pris 1 och inköpspriset, detta görs med hänsyn till inställningarna från Arkiv->Inställningar och fliken Autoexperten. I och med denna förändring minskar behovet av att läsa in prislistor från Autoexperten.

BDS

Kopplingen till BDS-reservdelskatalog är förbättrad och nu är det möjligt att skicka beställningar.

Importen från reservdelskatalogen är förbättrad.

Beställningen till BDS är kompletterad med meddelande och leveransdatum.

BilXtra

Till INFOFLEX FORDON 7.4 har vi utvecklat den nya katalogkopplingen till BilXtra.

BRP

Nu finns det möjlighet för de som jobbar med Lynx, Ski-Doo, Can-am, Sea-Doo att exportera beställningsfilen till BRP (kräver SG-KBRP).

CABAS

Integrationen är densamma som tidigare import från CABAS – du importerar en komplett kalkyl från CABAS till affärssystemet för att sedan kunna dela upp ordern på olika betalare.

Skillnaden från den tidigare lösningen är att du inte behöver börja med att exportera någon fil från CABAS som du sedan ska importera. Du startar importen direkt från affärssystemet och du behöver inte hålla reda på någon fil.

Ägaruppgifterna på fordonet förs i den här kopplingen inte över från CABAS längre, eftersom importen sker till affärssystemet så måste en order med rätt registreringsnummer redan vara skapad där.

Skadenummer, fordonets mätarställning och datumen förs över till den order du skapat i programmet.

Den nya importen kräver en ny licens.

Citroën

Möjligt att skicka beställningar direkt till Citroën (kräver SG-KCIT).

Honda

Honda EPC – LON (Operationsnummer) tas med vid import från Honda EPC. Det går även att mata in manuellt om man inte fått något från EPC.

Honda Recall, ny lösning för att få uppgifter om recall.

Isuzu

Ny koppling Isuzu Superservice.

Meca

Vi har förnyat katalogkopplingen till Meca. Det här är de stora nyheterna du får:

 • Du har nu möjlighet att lägga din beställning av delar från inköpsregistret.
 • Du kan importera fordonsinformation från Mecas katalog (då får du ingen kundinformation).
 • Val av varuhus (lager). Du får standardvalet från ditt konto hos Meca när du startar programmet och har även möjlighet att välja ett annat tillfälligt.

MekoCat

Automatisk uppdatering av försäljningspriset samt beställningsfunktion.

Beställning till MekoCat har stöd för leveranssätt och leveransdatum. Även importen från reservdelskatalogen är förbättrad.

Stöd för att hämta in, lagra och skriva ut däckmärkning har införts. Artikelnummer måste börja på siffran 6 eller 7 samt att artikeln har informationen i katalogen.

Kopplingen till MekoCat kommer på sikt att utgå till förmån för Mekonomen Pro-kopplingen.

Mekonomen Pro

Vi har utvecklat en ny katalogkoppling till Mekonomen Pro. Det här är de stora nyheterna:

 • När du lägger till dina kontouppgifter kan du verifiera dem mot katalogen så de är rätt.
 • Du kan hämta ner din varukorg med registreringsnummer.
 • Du kan lägga beställning av delar på din order.
 • Du kan beställa delar från inköpsregistret.
 • Du kan se behållning hos Mekonomen med hjälp av trafikljuset.

Vår koppling med MekoCat kommer på sikt att utgå och du kommer behöva den här nya katalogkopplingen om du idag kör med MekoCat.

Midland

Midland kopplingen är förbättrad.

Mitsubishi – ASA-koppling

Utvecklat Mitsubishi ASA-koppling.

Nissan

Ny koppling Nissan Superservice.

Servicebox

Servicebox används av originalmärken inom PSA Group. Vår integration ger möjlighet att överföra och hämta information om order, fordon och kunder från INFOFLEX FORDON till Servicebox. Vi stöder märkena Peugeot, Citroën, Opel och DS.

Kommunikationen mellan Servicebox webbplats och INFOFLEX SERVICEBOX 2.1.4 använder Servicebox kommunikationsinterface version 14.

Yamaha

Ny katalogkoppling för Yamaha där det går att beställa från YPEC reservdelskatalog och YSR paketregister.

Beställningsfiler

Nya eller uppdaterade beställningsfiler:

 • Alfa Romeo
 • Bihr Nordic
 • BDS
 • BMW MC
 • BRP
 • Citroën
 • Daihatsu
 • DBC Sweden
 • Fiat
 • Honda MC
 • Hyundai
 • Isuzu
 • JOFRAB
 • Kawasaki
 • Lancia
 • Mitsubishi
 • Nissan
 • PartsEurope
 • Polaris
 • Subaru
 • Suzuki
 • Yamaha MC

Tidplan

INFOFLEX TIDPLAN 4.0 har fått en ansiktslyftning. Där finns flera smarta funktioner med tydliga ikoner som visar statuslägen men även nya möjligheter att skicka SMS direkt från kalendern eller automatiskt vid bokade arbeten för kunder som väljer till det.

Några exempel:

 • SMS-påminnelse till kund på nästa dags bokningar (tillvalsfunktion).
 • Bilmodell visas i panelen “Ej inbokade” och “Inaktiva” arbeten.
 • Du kan nu manuellt ändra start och sluttider på mekanikers arbetsdag/lunch med 5-minutersintervall.

Läs mer om INFOFLEX TIDPLAN och se en demonstrationsvideo.

Vi har också förbättrat prestandan i programmet.

Däckförvaring

Däckförvaringen har uppdaterats och fått flera nya funktioner:

 • Ändrad ordning på arbete och artikel i Däckförvaringen för att följa ordningen i INFOFLEX FORDON.
 • Förbättrat hanteringen av säsongsbyte.
 • Vid säsongsbyte föreslås nu tidigare inlämnade däck.
 • Förbättrat historik och filtrering bland aktiva förvaringar.
 • Däcktyp visas på inlämningskvitto och däcketiketter.
 • Lagerplats för däcken visas på utskriven arbetsorder.
 • Möjlighet att spara information om hjulbultar.
 • Förbättrad hantering i däckförvaringen och justerat export av däckförvaringar till Excelfil.

Läs mer om INFOFLEX DÄCKFÖRVARING.

Fordonsförsäljning

I Fordonsförsäljningen har vi uppdaterat:

 • Möjlighet att sälja flera fordon på samma offert.
 • Om man har flera fordon på samma offert markeras det med en symbol. Symbolen visar om offerten innehåller 0, 1, >=2 fordon
 • Avancerade filtreringsmöjligheter som enkelt går att redigera och spara för senare användning. Möjlighet att dölja, visa eller flytta de flesta fälten i listorna. Utseendet lagras per arbetsplats.
 • I vyer som innehåller offerter finns nu möjlighet att, i en trädstruktur, visa offertererade fordon, övriga rader samt kunduppgifter. Möjlighet att direkt i listan ändra tel.nummer och andra kunduppgifter.
 • På samma sätt finns i fordonsvyer, möjlighet att visa offerter, och under det även övriga rader och kund.
 • Fordonsstatus och marginal syns nu på varje rad i offerten. Sammanräkning som tidigare i huvudet. Rabattfältet i huvudet avser enbart fordonen på offerten.
 • Om ett eller flera fordon blivit sålt till annan, markeras detta med en varningstriangel. Man kan då välja att ta bort det sålda fordonet och ersätta det med ett annat på offerten. Alternativ som tidigare att makulera eller markera som missad.
 • När man trycker på “Ny offert” direkt i en aktiv offert, läggs aktivt fordon till. Detta går dock att ta bort och ersätta med ett annans fordon.
 • Sektionshantering där man kan koppla artiklar m.m till fordon. Sektionerna följer sedan med när order skapas i INFOFLEX FORDON.

Läs mer om INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING.

FortnoxFortnox

Använder du Fortnox för din bokföring? Då kan du från INFOFLEX FORDON 6.5 arbeta riktigt effektivt med vår Integration Fortnox.

Läs mer på vår produktsida Fortnox

MolnlösningINFOFLEX FORDON i molnet

Infoflex Data erbjuder i samarbete med molnleverantören N62 i Sundsvall att ni som kund kan köra INFOFLEX FORDON i molnet.

Fördelarna är:

 • Ingen lokal installation av INFOFLEX FORDON.
 • Bra prestanda och hög driftsäkerhet.
 • Hög säkerhet med brandvägg och antivirus.
 • Åtkomst från valfri plats (t.ex. hemifrån).
 • Backuphantering ingår.
 • Enkelt att utöka kapacitet eller andra servertjänster.
 • Infoflex Data ansvarar för uppsättning och installation.
 • Fast månadskostnad.

Läs mer om INFOFLEX FORDON i molnet.

PersonalliggareINFOFLEX PERSONALLIGGARE

Från version 6.1 har vi stöd i INFOFLEX FORDON för vår nya INFOFLEX PERSONALLIGGARE.

Vi har från version 6.2 utvecklat vår personalliggare ytterligare, INFOFLEX PERSONALLIGGARE PRO. Med PRO-versionen har du bland annat möjlighet till in- och utloggning med kort alternativt RFID-tagg utan pin-kod, även export av detaljer för användning till löneunderlag.

Läs mer om INFOFLEX PERSONALLIGGARE.

PersonalliggareCREDIFLOW

Från och med version 7 i INFOFLEX FORDON finns möjligheten att kunna e-fakturera direkt från programmet utan att använda en extern fakturaskrivare, detta görs möjligt med vår nya integration till Crediflow. Du kan nu e-fakturera företag och offentlig förvaltning på ett smidigt och enkelt sätt.

Från version INFOFLEX FORDON 7.2 hanterar vi också Crediflow Invite i programmet.

Läs mer om INTEGRATION CREDIFLOW.

Boka en webbdemo!

Ring 08-792 64 60