Nyckelhantering

Nu har det tillkommit en ny funktion i IF 6.5: Nyckelhantering.

Denna funktion är i linje med Godkänd Bilverkstads krav när det gäller nyckelhantering.

Funktionen visas i symbolfältet med en ny symbol, symbolen ser ut som en nyckel. nyckelhantering

Denna funktion möjliggör nyckelhantering via IF, vid mottaget fordon så skiftas nyckelsymbolen till

grön symbol, vid utlämnat eller ej mottaget fordon så är nyckelsymbolen grå.

Denna video går igenom och visar nedan instruktioner:

Inlämning – Ta emot fordon
När du står på en arbetsorder, klicka på nyckelsymbolen och fyll i Mottagare i rullistan, välj om du vill skicka nyckelnummer till kund eller ej

Ta emot fordon

Nyckelnummer – Skicka nyckelnr till kund
Om du vill skicka nyckelnummer till kund, klicka i Rutan ”skicka nyckelnr till kund” och sedan Knappen Ta emot fordon, då dyker en sms fönster upp med förvald text, klicka på Skicka för att skicka Nyckelnumret till kunden.

Skicka nyckelnr till kund Skicka nyckelnr till kund

Utlämning – Återlämna fordon
Vid utlämning av fordonet klicka på den nu gröna Nyckelsymbolen fyll i Utlämnare via rullistan klicka sedan på Lämna ut fordon

Återlämna fordon

Händelselogg
Via nyckelsymbolen har man även möjlighet att komma åt en händelselogg, denna logg kommer man åt genom att högerklicka på symbolen. Där kan man se alla fordon som hanterats via nyckelhanteringen under ett visst tidsintervall.

Händeleslogg
Klickar man i rutan Visa bara inlämnade bilar så syns enbart de aktuella mottagna fordonen.
Händeleslogg