Vanliga frågor (FAQ) – INFOFLEX GROSSIST

Försäljning

Bonus till kunder

INFOFLEX GROSSIST har inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas

försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal.

Här kommer korthandledning för parametrar, underhåll och uppföljning.

SY441 – Kundreskontra – Parametrar för aktivering:

  • Årsbonus                            V  (D/V/E/N)
    Välj mellan Dras på faktura, Visas på faktura, Ej på faktura, Nej aldrig
  • Intjänandeår för årsbonus           V  (V/K)
    Välj mellan Verksamhetsår eller Kalenderår

KR11 – Underhåll av kunder – värden för försäljningsbudget och bonusberäkning:

  • Ange försäljningsbudget i SEK heltal. Krav om bonus ska beräknas av systemet (ex. 250000)
  • Ange nedre gräns för bonus i procent av försäljningsbudget  (Ex. 95% av budget)
  • Ange bonussats i procent att utgå på all omsättning över bonusgränsen  (Ex. procentsats för bonusberäkning)

KR73 – Frågor/utskrift bonusunderlag där man gör urval för uppföljning.

Handledning – Integration kortbetalning

Här hittar du handledning för integrerad kortterminal.

Läs mer här

Hanteringstips – KUNDER – försäljningsbudget

Igångsättning och uppföljning av försäljningsbudget och kundbonus i INFOFLEX GROSSIST

Det finns en inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal

Läs mer här

Hanteringstips – Fakturakoder – periodicitet FA53 -FA63

Underlätta faktureringen genom att lägga upp periodicitet på kunderna.

Genom att ange periodicitet på kunderna blir det lättare att hålla koll på faktureringen.

Läs mer här

Hanteringstips – Mejla orderbekräftelse med mejladress från MR21

Orderbekräftelse med mejladress kan ske med “Automatiskt val av mottagare” eller “Manuellt val av mottagare”. Det finns även möjlighet att ändra e-postrubriken.

KO1 – Inläsning av externt underlag med orderrader till kundorder

Det finns även möjlighet att via extern fil läsa in orderrader på befintliga artiklar till öppen kundorder i KO1. Läs mer för att se fullständiga instruktioner.

Flera artiklar med samma streckkod – Vilken ska jag sälja?

Om du har flera artiklar med samma streckkod (EAN) men med olika artikelnummer så kan du läsa hur du ska välja rätt här.

Betala följesedel kontant

Om du sedan tidigare har registrerat en försäljning på en kund som Följesedel som nu vill betala kontant så kan du läsa hur du ska göra här.

Lager

Hur får jag fram en lista på ej inventerade artiklar?

Listan är avsedd att användas för kontroll av artiklar för vilka
inventering ej gjorts sedan angivet inventeringsdatum.

Läs mer här

IWA-HPL – Handledning – Orderplock med handdator

Orderplock med handdator:

Vår handdatorbaserade lösning för kvittering av plocklistor är något som flera av våra kunder satsar på. Dels för att digitalisera och minska pappersraseriet men inte minst för en effektiv och säker plockning via streckkod. Lösningen kan även integreras mot Unifaun Online för produktion av frakthandlingar. Prod.ID: IWA-HPL. Kontakta våra säljare för demo, offert och information om lämplig hårdvara

Läs mer här

Hanteringstips – Eget uttag ur lager

Ibland tar man ut varor ur lager för att använda i verksamheten.

För att underlätta hanteringen av egna uttag från lagret finns följande möjlighet

Läs mer här

Paket och strukturhantering via PS12 (produktstruktur med materiallista)

Funktionen är till för att skapa paket- och strukturlösningar där ett antal artiklar ingår under ett strukturartikelnummer som “samlar ihop” ingående artiklar genom i princip en knapptryckning.
Man kan sedan välja att prissätta strukturartikeln med ett paketpris och då anpassas de ingående artiklarnas pris procentuellt i förhållande till paketpriset.
Alternativt anger man inget paketpris utan låter de ingående artiklarna styra.

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Snabbhandledning

Snabbmanualen beskriver kort och överskådligt i olika steg det löpande arbetet med prisinläsning och -uppdatering

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Manual för underhåll:

Prisinläsningsfunktionen PI är anpassad för inläsning och uppdatering av prisfiler i SBF.asc-format.
I manualen beskrivs hur olika val och parametrar styr artiklar enligt vald registerstruktur och  önskad kalkylmatris.
Använd gärna ert testföretag för att simulera olika utfall innan skarp driftsättning.

Läs mer här

Hanteringstips – LA1262 (Byte av artikelnummer)

Funktionen LA1262 i INFOFLEX GROSSIST medger nummerbyten på artiklar med olika rutiner och utfall. Det finns tre olika val. B – byte av befintligt artikelnummer , H – hänvisning av befintlig artikel till nytt artikelnummer och E – Ersättning av befintlig artikel till ny artikel. Se detaljer i handledning med hanteringstips. Läs mera här

Hanteringstips – LA96 (Utskrift av artikeletiketter)

I vårt hanteringstips INFOFLEX GROSSIST- Utskrift av artikeletiketter LA96 visar vi hur du kan skriva ut artikeletiketter enkelt med INFOFLEX GROSSIST.

Styr beställningsförslag utifrån kundorder

Om du vill styra dina beställningsförslag i förhållande till dina Kundordrar vid långa ledtider så kan du läsa hur du kan gå till väga här.

Redovisning

HANDLEDNING – BGMAX KUNDINBETALNING FIL

Handledning för effektiv hantering av era kundinbetalningar. Med inläsning av kundinbetalningar via fil säkerställer ni aktuellt kundsaldo. Funktionen kan även läggas som batchkörning och går då med automatik. Kontakta support eller sälj för offert och information. support@infoflex.se

Läs mer här

Handledning – avvikande momssatser

Hantering och informationstexter för olika momsscenario inom/utom EU och Sverige. Hanterar: Omvänd skattskyldighet, Varor utanför, Tjänster utanför, Varor inom EU och Tjänster inom EU. Textmassa styrs via TX-register.

Läs mer här

Leverantörsbetalningar – hur du kan utnyttja en del av en kreditfaktura

I vårt hanteringstips Leverantörsbetalningar – hur du kan utnyttja en del av en kreditfaktura (PDF) kan du läsa hur du kan utnyttja del av kreditfaktura.

Förändrad redovisning av importmoms från år 2015

Från och med 1 januari 2015 ska du som är företagare och momsregistrerad i Sverige, redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Detta innebär bland annat att det har tillkommit fler rutor på Skattedeklarationen samt att momstabell och konton behöver kompletteras. Läs mer om vilka åtgärder som behöver göras i programmet.

System

Hanteringstips – Kopiera (Ctrl C) och Klistra in (Ctrl V)

Du vet väl att man kan använda Kopiera (Ctrl C) och Klistra in (Ctrl V) i INFOFLEX GROSSIST?
Om inte så kommer enkel steg-för-steg här.

INFOFLEX GROSSIST – Frågor och svar om GDPR

Läs en sammanställning av frågor och svar om GDPR för vårt affärssystem INFOFLEX GROSSIST.

Ange SPF-record i er DNS

Läs om hur ni säkerställer att era PDF-dokument och SMS-meddelanden kommer fram när ni skickar från INFOFLEX FORDON om ni till exempel kör Office365

INFOFLEX GROSSIST – Vanliga frågor vid årsslut

Här kan ni läsa en sammanställning över de vanligaste frågorna som brukar komma runt årsslutet.

Hur ansluter jag min dator till export- eller importmappen på INFOFLEX GROSSIST-servern?

Här kan ni läsa instruktioner om hur ni går tillväga för att ansluta er dator till export- eller importmappen på INFOFLEX GROSSIST-servern

Felmeddelande – File error 93

Får du upp felmeddelandet ”file error 93 on nnnnnn.dat.” här kan du läsa om varför det kan uppstå och hur du löser det.