Förändrad redovisning av importmoms från år 2015

Från och med 1 januari 2015 ska du som är företagare och momsregistrerad i Sverige, redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Detta innebär bland annat att det har tillkommit fler rutor på Skattedeklarationen samt att momstabell och konton behöver kompletteras. Nedan beskriver vi vilka åtgärder som behöver göras i programmet. Funktionerna kräver INFOFLEX GROSSIST version 5.29.0 eller senare.

Nya block och rutor på Skattedeklarationen Det tillkommer 2 nya block på Skattedeklarationen med totalt 4 nya rutor. Dessa är ruta 50 där beskattningsunderlaget anges och rutorna 60-62 för den utgående momsen.

Om man inte redan har konton upplagda ska dessa läggas upp i BO11 (Underhåll av konton) och sedan kopplas till resp. ruta i skattedeklarationen via fält “Dekl.kod”.
Kontoförslag enligt nedan:

KontoTestInformationRuta i deklaration
2619Utgående moms exkl EU 25%Från utland exkl EU-land60
2629Utgående moms exkl EU 12%Från utland exkl EU-land61
2619Utgående moms exkl EU 6% Från utland exkl EU-land62
2639Ingående moms utlandFrån utland48
9490Internkonto – Besk.underlag Beskattningsunderlag50
9230Internkonto – BalansktoBalanskonto

Beloppen hämtas sedan som tidigare från Tullverkets webbplats och registreras manuellt.