Hur ansluter jag min dator till export- eller importmappen på INFOFLEX GROSSIST-servern?

Under Start-knappen, högerklicka på “Den här datorn” el. om du har en ikon på skrivbordet, högerklicka på “Den här datorn” där.

  1. Välj Anslut nätverksenhet…
  2. Välj ut en enhetsbokstav, ex. E:\ för export och I:\ för import (en i taget)
  3. I mapp-fältet skrivs \\IP-adress\export in
  4. Klicka på länken för anslut med annat användarnamn
  5. Välj ut den användare du ska ansluta med och fyll i lösenordet för den användaren.
  6. Klicka OK i användarrutan.
  7. Klicka på Slutför

Om anslutningen lyckas kommer du nu se import eller export-mappen beroende på vilken du ansluter.