Styr beställningsförslag utifrån kundorder

Fråga: På vilket sätt kan jag styra mina beställningsförslag (LA34*) i förhållande till mina Kundorder när jag har Inköpsorder/leveranser med långa ledtider?

Svar: Det är svårt att kortfattat svara på den frågan då det är flera parametrar som kan styra.

Några exempel:
Om du har inköpsorder med artikel för leverans om 30 dagar och lägger en kundorder med leveransdatum omgående och sedan kör LA341 rakt igenom får du inte den artikeln med på förslaget eftersom du har disponibelt via inköpsordern (även om leveransdatum skiljer).

Om du däremot sätter ett tidigare datum (till exempel 10 dagar framåt) vid “Uteslut lev efter” vid körningen så tas ingen hänsyn till den inköpsorder som ligger 30 dagar fram och artikeln på kundordern kommer med.

Om du istället kör LA343 (Dagorder) så kan du direkt välja att INTE ta hänsyn till inköpsorder ELLER Behållning oavsett levdat på inköpsordern eller vad som finns i saldo.
Alla artiklar som ligger på kundorder beställs enligt antal på kundordern.

Det finns mera att läsa om detta i manualen under LA34*