INFOFLEX GROSSIST – Frågor och svar om GDPR

På den här sidan sammanställer vi frågor och svar om GDPR för vårt affärssystem INFOFLEX GROSSIST.

Vad finns det mer att läsa om INFOFLEX GROSSIST gällande GDPR?

Du hittar mer att läsa i:

Jag har fått ett personuppgiftsbiträdesavtal och ska signera med BankID, vad är det?

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Bankerna utfärdar e-legitimationen
Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Läs mer och skaffa BankID på https://www.bankid.com

Jag har fått ett personuppgiftsbiträdesavtal med avsändare Egreement, är det från er?

Om du har fått ett avtal från Egreement och det står Infoflex Data Aktiebolag som avsändare i texten så är det från oss. PDF:en du ska godkänna innehåller också vår logga och är signerat med signatur. Då kan du godkänna det med ditt BankID.

Vad finns i INFOFLEX GROSSIST gällande GDPR?

Vi har utvecklat en ny modul DS (Datasäkerhet) som är uppbyggd från regelverket för EU-förordningen GDPR som syftar till att säkerställa att hanteringen av personuppgifter.

Modulen omfattar:

  • Registerunderhåll
  • Informationssökning
  • Visa sökresultat
  • Ta bort persondata
  • Visa sökhistorik

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsländer 25 maj 2018. Den beskriver bland annat hur man får hantera personuppgifter. Mer information hittar du på Datainspektionens webbplats.