INFOFLEX FORDON – Frågor och svar om GDPR

På den här sidan sammanställer vi frågor och svar om GDPR för vårt affärssystem INFOFLEX FORDON.

Vilken version behöver jag för att stödja GDPR?

Du behöver INFOFLEX FORDON 6.0 eller senare för att stödja GDPR.

Jag har fått ett personuppgiftsbiträdesavtal och ska signera med BankID, vad är det?

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Bankerna utfärdar e-legitimationen. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Läs mer och skaffa BankID på https://www.bankid.com

Jag har fått ett personuppgiftsbiträdesavtal med avsändare Egreement, är det från er?

Om du har fått ett avtal från Egreement och det står Infoflex Data Aktiebolag som avsändare i texten så är det från oss. PDF:en du ska godkänna innehåller också vår logga och är signerat med signatur. Då kan du godkänna det med ditt BankID.

Var hittar jag manualen till INFOFLEX FORDON?

Du hittar manualen till INFOFLEX FORDON genom menyn: Hjälp > Online-manual, eller direkt här: https://www.infoflex.se/dokumentation/iv/manual/index.html

Vad kommer finnas i INFOFLEX FORDON gällande GDPR?

Det kommer finnas en GDPR-meny där man kan underhålla register. Där kommer du kunna hantera följande:

  • Rensning av olika typer av dokument.
  • Ställa in hur lång tid olika dokument ska sparas.
  • Rättning av uppgifter.
  • Möjlighet att radera kunder som vill bli bortglömda och deras fordonsuppgifter.
  • Hantering av personaluppgifter.
  • Ny roll för personal – endast behöriga har rätt att rensa uppgifter.
  • Hantera samtycke till bearbetning av personuppgifter
  • Indikering av om samtycke och kontaktuppgifter saknas
  • Informationsdokument som kan lämnas till kund, både vad som finns lagrat om kunden och vad lagringen innebär.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsländer 25 maj 2018. Den beskriver bland annat hur man får hantera personuppgifter. Mer information hittar du på Datainspektionens webbplats.