Handledning – inventering i INFOFLEX FORDON

Rekommenderade förberedelser före inventering

  • Kontrollera att samtliga leveranser är inlevererade i inköpsregistret.
  • Skriv ut aktuell lagervärdeslista.
  • Försäkra dig om att det finns en aktuell säkerhetskopia av databasen.
  • Skriv ut aktuell arbetsorderlista och debitera alternativt avsluta det som är klart.
  • Kör registerfix Kontroll rättning reserverade artiklar

Inventering

Följ de tre stegen:

  1. Skapa inventeringsunderlag (Utskrifter->Lager->Inventeringsunderlag)
  2. Registrera inventerat antal (Program->Lager->Registrering inventering)
  3. Utskrift inventeringsdifferenser (Utskrifter->Lager->Inventeringsdifferenser)

Till sist ta en extra kopia av databasen.

Läs mer

Mera information om inventering finns i manualen här:

https://www.infoflex.se/dokumentation/iv/manual/index.html?inventeringsunderlag.htm

Så här tar du ut en lagervärdeslista med artiklar med negativ behållning:

https://www.infoflex.se/dokumentation/iv/manual/index.html?utskrift_av_lagervrdeslista_me.htm