INFOFLEX GROSSIST – Vanliga frågor vid årsslut

Det här är en sammanställning över de vanligaste frågorna vi brukar få runt årsslutet.

Var hittar jag bokslutet i manualen?

Kan man spara en kopia på ett befintligt bokslutsföretag innan man kopierar över det?

Kan man spara en kopia på ett befintligt bokslutsföretag innan man kopierar över det?

Ja, efter kontroll av ledigt utrymme går det bra. Supporten gör gärna denna kontroll och kopiering. Det är normalt ett debiterbart ärende.

OBS!

1. Detta kan göras omgående och bör inte väntas med till bokslutet!
2. INFOFLEX GROSSIST-modulen FF-Flerföretagarmeny (d.v.s. att man får välja aktuellt bibliotek vid inloggning i INFOFLEX GROSSIST) behöver finnas för att man ska kunna jobba med flera bokslutsföretag.

(I nyare versioner av INFOFLEX GROSSIST får man frågan (om man har ett tidigare bokslutsföretag) ”Skall föregående bokslutsföretag sparas? (J/N)”. Svarar man J på den får man därefter ange vilket namn man vill ha på föregående års bokslutsbibliotek.)

Kan man göra bokslutsbackup till Infoflex Fjärrbackup?

Ja, men det förutsätter att man kör Infoflex Fjärrbackup och att man har användarnamn och lösenord. Se beskrivningen här: Årsslutsbackup till Infoflex Fjärrbackup.

Periodisering över årsslut, hur ska man hantera det?

Innan man gör kopieringen till bokslutsföretag så måste man bokföra sina periodiseringar som hör till årets sista månad. (Om man glömmer detta så ligger de kvar när man kopierar och hamnar alltså i period 12 i det nya
året.) Har man periodisering som sträcker sig över året så säger systemet ifrån och frågar om det är ok. Svara J så följer periodiseringen med in till nästa år.

Kan leverantörsbetalningar följa över årsskiftet?

Nej. Ändra förfallodag så att det är sista dagen på året så att det är avklarat innan årsslutet körs.

Måste man dröjsmålsräntefakturera innan årsslutet?

Nej, man kan vänta till efter årsslutet om man i KR181 under årsslutet väljer J på frågan Spara ej räntefakturerade? Då kan man räntefakturera i nya året.

Sena kundinbetalningar som kommer in efter att årsslutet körs men som hör till gamla året, hur gör man med dem?

Har man valt att kopiera KR till bokslutsföretaget så kan man registrera in dessa betalningar i bok. Sedan hämtas de transaktionerna in till arb genom att man i arb kör KR183.

Om man före årsslutet har registrerat en budget för nästa år, hur ska man svara då i BO182?

Vid frågan om budgetvärden kan man välja mellan B – behåll, R – rensa och N – nollställa. Första frågan avser om man ska läsa in den budget som man har valt till nästa år. Vill man läsa in den man förberett i BO34 så ska man välja N. (Vill man behålla den man haft tidigare väljer man B. Vill man ta bort, välj R.) Sen kommer en följdfråga, Rensa nästa års budget? Den avser om man vill behålla budgeten ytterligare ett år.

Det står i manualen att man ska logga in som användare infoflex när man ska börja med årsslutsrutinen, men det fungerar inte.

Prova med små bokstäver, om lösenordet inte är känt kontakta supporten för INFOFLEX GROSSIST.
Tips! Testa i god tid innan bokslutet att denna inloggning fungerar.

Hur vet man att man kopierar rätt bibliotek till bokslutsföretag?

Gå in i det aktuella arbetsföretaget först, sedan går man till operativmenyn med OM, välj O – systemunderhåll, F – administration företagskataloger, B – kopiering till bok. När text dyker upp ”Välj bibliotek som ska kopieras till bokslutsföretaget”, kontrollera då noga att det står rätt biblioteksnamn i texten ENTER ger ….

Hur inventerar jag i INFOFLEX GROSSIST?

Här finns en handledning hur du kan inventera i INFOFLEX GROSSIST: Handledning – Inventering i INFOFLEX GROSSIST.

Hur tar man ut en saldolista i INFOFLEX GROSSIST?

Hur man tar ut en saldolista i INFOFLEX GROSSIST per ett visst datum och per leverantör eller kund finns beskrivet här: Saldolistor i INFOFLEX GROSSIST.