Skapa en lagervärdeslista till Excel

På många av utskrifterna av listor i INFOFLEX FORDON finns det möjlighet att skriva ut till en fil istället. Filen kan du sedan använda för att importera till Excel för att göra andra sorteringar, summeringar m.m. Om denna möjligheten finns så ser du kryssrutan Skriv till fil när du får upp utskriftsdialogen. Filen du sparar kan du öppna i Excel.