KO1 – Inläsning av externt underlag med orderrader till kundorder

Det finns även möjlighet att via extern fil läsa in orderrader på befintliga artiklar till öppen kundorder i KO1.

  1. Skapa orderfil i Excel med artikelnummer i kolumn A och antal i kolumn B (OBS – artikelnummer måste finnas i artikelregister och vara exakt angivet)
  2. Lås artikelkolumnen till 18 tkn (Högerklicka på kolumn och välj Kolumnbredd och ange talet 18). Antalskolumen kan lämnas olåst
  3. Sätt båda kolumnerna till Vänsterställda (AN)
  4. Spara med valfritt filnamn som ”Blankstegsformaterad text” .prn
  5. Placera filen under import/Arbetsföretag/ko
  6. Starta en registrering av kundorder för önskad kund i KO1 och tryck Enter för att komma till kommandoraden
  7. Välj L – Läs och sedan 0 (Noll) för att kunna ange det filnamn som ska läsas in.
  8. Klart