Inställningar e-post och webbmail

Server för utgående e-post (SMTP): mail2.infoflex.se
Server för inkommande e-post (POP/IMAP): mail2.infoflex.se

SMTP autentisering

För att kunna skicka mejl måste man ange användarnamn och lösenord även för utgående e-post, s.k. SMTP autentisering. Detta anger man t.ex. i Outlook Express under Verktyg -> Konton -> -> Egenskaper -> Servrar -> Servern kräver autentisering (under “Server för utgående e-post”). Sedan kryssar man i “Samma inställningar som servern för inkommande e-post har” under Inställningar.

Port för utgående e-post server

Vissa internetoperatörer blockerar utgående e-post via den vanliga porten för SMTP, 25. Därför kan man istället använda port 10025.

I Outlook Express: Verktyg -> Konton -> och sedan Egenskaper -> Avancerat
Ändra inställningen “Utgående e-post (SMTP):” från 25 till 10025.

Säker anslutning

Krypterad anslutning stöds för både IMAP och SMTP via STARTTLS.

I Outlook 2010 anger man “Auto” under “Fler inställningar” -> “Avancerat” -> “Använd följande typ av krypterad anslutning” för e-postkontot.

Webbmail

Webbmailen når man på http://webmail.infoflex.se.

Frånvaromeddelande

För att lägga till eller ändra ett frånvaromeddelande loggar man in i webbmailen och går in under “Options -> Vacation message”.

Send auto-reply to sender?

Ska vara ikryssad för att meddelanden ska skickas.

Exclude messages from domain

Avsändare i domäner angivna här får inte frånvaromeddelanden. Anger man fler domäner ska dessa separeras med mellanslag (“doman1.se doman2.se”).

Vacation message

Här anger man själva meddelandet.