Hanteringstips – Mejla orderbekräftelse med mejladress från MR21

Automatiskt val av mottagare

Automatiskt val av mottagare för sändning av Orderbekräftelse (Kund- eller Inköpsorder):
SY494 (Kommunikation EDI) rad 2 “Orderkod för att skapa pdf “: OBS! Denna får INTE vara samma som för Faktura (Fakt.kod för att skapa pdf)
KR11 (Underhåll av kunder): Fält “O.kod” ska vara satt till kod enligt SY494. LR11 (Underhåll av leverantörer) Motsvarande för fält O.kod
MR21 (Underhåll av kontaktpersoner): På rad för aktuell kontaktperson tryck F7 och sätt J i fält för “Ordermott” (se bild nedan)

----------------------- Tilläggsuppgifter ORDERMOTTAG ------------------------+
Epost-adress                                  |
order@infoflex.se                               |
Mobil                                     |
Direkttel                                   |
Fakturamott    N                              |
Ordermott     J                              |
PÂminnelsemott.  N                              |
Ange J om denna person ska st som mottagare av order via e-post eller Nej   |

Vid utskriftsrutan kommer ordinarie skrivare för pappersutskrift att visas men vid texten “Sända som e-post” står ett “P” för pdf-sändning varför man bara går vidare med Enter rakt igenom. Systemet svarar: Sändning pågår och det är sedan klart.

Manuellt val av mottagare

Manuellt val av mottagare för sändning av Orderbekräftelse (Kund- eller Inköpsorder):
SY494 (Kommunikation EDI) rad 2 “Orderkod för att skapa pdf “: OBS! Denna får INTE vara samma som för Faktura (Fakt.kod för att skapa pdf)
KR11 (Underhåll av kunder): Fält “O.kod” ska vara satt till kod enligt SY494. LR11 (Underhåll av leverantörer) Motsvarande för fält O.kod
MR21 (Underhåll av kontaktpersoner): På rad för aktuell kontaktperson tryck F7 och sätt N i fält för “Ordermott” (se bild nedan)

----------------------- Tilläggsuppgifter ORDERMOTTAG ------------------------+
Epost-adress                                  |
order@infoflex.se                               |
Mobil                                     |
Direkttel                                   |
Fakturamott    N                              |
Ordermott     N                              |
PÂminnelsemott.  N                              |
Ange J om denna person ska st som mottagare av order via e-post eller Nej   |
-------------------------------------------------------------------------------+

Vid utskriftsrutan kommer alternativ för ordinarie skrivare för pappersutskrift att visas. Välj Ä – Ändra och gå till fält “Sända som e-post” och ange “P” för pdf-sändning.
Samtliga e-postkontakter på kunden visas då och blir valbara som alternativ. Välj med Pil upp/ner och tryck Enter för sändning. (Se bild nedan)
Systemet svara: “Sändning pågår” och det är sedan klart.

+----------------------------- EPOST-ADRESSER KUNDEN -----------------------------
| order@infoflex.se                 ORDERMOTTAG        
| fakturering@infoflex.se              FAKTURAMOTT        
| saljare@infoflex.se                SƒLJARE          
|                          Annan epost-adress     
|                        Egen epost-adress (SY3)     
+----------------------------------------------------------------- F10:Avsluta -

Ändra e-postrubriken

Via F8: Rubrik finns det möjlighet att ändra e-postrubriken till ett kort personligt meddelande eller vad som önskas.
Standardrubriken är annars: “orderbekräftelse + ordernummer”

+---------------------------- Orderbekr‰ftelse ----------------------------+
|                                     |
| Skrivare 98  pdf/mail                     (SF90) |
| Antal kopior 1                             |
|                                     |
| S‰nda som fax N                             |
|                                     |
| Faxnummer                                |
|                                     |
| Fˆrs‰ttsblad  Referens                         |
|        Fˆretag                          |
|                                     |
| S‰nda som e-post P                           |
| E-postadress order@infoflex.se                      |
| Epost-rubrik orderbekr‰ftelse                      |
|                                     |
| Utskrift? (Ja/Nej/Avbryt/ƒndra/Special/Granska)    J  F8:Rubrik   |