Smart uppdelning av din order (INFOFLEX FORDON 5.0)

I INFOFLEX FORDON 5.0 kan du dela upp din arbetsorder efter sektioner för att kunna separera arbetsposter och material.

Exempel: Du har en bil inne på verkstaden för att utföra en service. När du kontrollerar bilen upptäcker du att bilens bromsar behöver bytas, för att nu räkna fram ett nytt pris åt kunden hämtar du upp kundens ursprungsorder, och lägger till arbete och material för bromsbytet. Genom att nu använda den nya funktionen med sektioner kan du markera servicen för sig som blir sektion 1 och bromsbytet för sig som blir sektion 2.

När du är klar med sektionsuppdelningen så kan du lämna det nya priset på bromsbytet och totalen till kunden. Du högerklickar på ordern och väljer ”Visa sektioner” så presenteras ordern uppdelad.

Om du vill kan du behålla sektionsindelning på kundens kvitto eller faktura. Det gör du genom att välja ”Använd sektionsmall”: