Kontrollenhet för kassalagen i Windows 10 och Windows 8

För att kontrollenheten ska fungera i Windows 10 och Windows 8 så är det krav på att du har USB-adapter (anslutningskontakten, som gör om en USB till en seriell koppling) som har version 12.02.1089 eller högre. Versionen på adaptern kan du läsa på etiketten på sladden.

Tidigare versioner av adapter fungerar inte i Windows 10 eller Windows 8.

Installation av drivrutin för USB-adaptern

I Windows 10 eller Windows 8 behöver du inte installera en drivrutin innan du sätter i kabeln. Den nyare adaptern ovan laddar själv ner drivrutinen från Windows Update per automatik.
Det är bara att sätta in sladden (gäller endast Windows 10 och Windows 8) så görs installationen av drivrutinen automatiskt.