Återutskrift av journal

Från version INFOFLEX FORDON 6.3.6 har du möjlighet till återutskrift av journaler.

Menypunkt: Utskrifter > Återutskrift av journal, sedan väljer du Kassajournal eller Fakturajournal.

Ange det journalnummer du vill skriva ut:

Efter att du angett ett journalnummer så får du en bekräftelse.
Klickar du på Ja så får du en förhandsgranskning av återutskriften av journalen.