Versionsbrev INFOFLEX FORDON 6.0

Viktigt vid uppdatering

När du har uppdaterat din klient till senaste versionen är det viktigt att du ser till att alla era andra klienter också blir uppdaterade, så att ni kör med samma version. Vid uppdatering till 6.0 eller senare version så måste alla era klienter vara uppdaterade för att ni ska kunna köra med dem. Tidigare versioner går inte att starta.

GDPR i INFOFLEX FORDON

Till INFOFLEX FORDON version 6.0 har vi utvecklat stöd för den nya EU-förordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018.

Nedan hittar du nyheterna runt GDPR i versionen.

Underhåll/borttagning order och följesedel

Under menypunkten Underhåll/borttagning av order och följesedel kan du bearbeta de aktiva dokumenten. Du bör gå igenom listan så att du inte har gamla order och följesedlar som ligger som inte är aktuella längre. Den här listan vill du hålla så liten som möjligt, det gör de genom att fakturera ut underlagen så snart du har utfört arbetet.

Underhåll/borttagning övriga dokument

Under menypunkten Underhåll/borttagning övriga dokument kan rensa temporärorder, kostnadsförslag/offert, äldre avslutade dokument och makulerade dokument. Första gången du kör de här rensningarna kommer de ta tid och vi rekommenderar därför att du startar de körningarna sent, utanför arbetstid. Du kan inte arbeta i programmet samtidigt som de här körningarna.

Här har du möjlighet att ställa in hur lång tid de olika dokumenten ska sparas och om du vill ha automatisk rensning påslagen.

Registervård kunder

Under menypunkten Registervård kunder hanterar du GDPR-uppgifterna – Glöm bort mig (i form av Anonymisera) och Visa information om mig (genom Registerutdrag). Här kan du också rätta de uppgifter du har om kunden på kundens begäran.

Hantering av personaluppgifter

Hantering av personaluppgifter runt GDPR sköter du under fliken Personal i Företagsinställningar. På den fliken sätter du också vilka som ska ha behörighet till GDPR-menypunkten.

Kundfråga – Samtycke

För att få behandla personuppgifter i ditt system krävs antingen lagligt stöd för behandling, eller att du har samtycke. Du kan hantera samtycke med hjälp av Kundfrågan. När du uppdaterar till INFOFLEX FORDON 6.0 kommer kundfrågan att slås på automatiskt. Vill du inte använda den slår du av frågan under Företagsinställningar flik Programinställningar.

Ta en backup

Innan du kör större rensningar av dina personuppgifter rekommenderar vi att du säkerställer att du har en aktuell backup.

Funktioner du redan har men kanske missat i INFOFLEX FORDON

Våra produkter utvecklas löpande med nya funktioner, förbättringar och anpassningar till bransch- och lagkrav.

Som kund har du fri tillgång till vår senaste version men långt ifrån alla nyheter uppmärksammas och blir inte använda. Via knappen hittar du en lista med produktnyheter vi utvecklat i våra senaste 8 versioner.

Vårt tips är att titta igenom listan och se om det finns funktioner ni kan ha nytta av men som ni inte använt än.

Kontakta gärna support@infoflex.se om du har frågor.

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.