Versionsbrev INFOFLEX FORDON 4.11

Ny funktionalitet i rabattmatrisen gör den ännu kraftfullare

Ny funktionalitet i rabattmatrisen. Nu kan du hantera:

 • Automatisk uppläggning av rabattavtal med leverantörens rabattkoder.
 • Funktion för inhämtning av nya rabattkoder från leverantören.
 • Visa vilka leverantörer som har rabattavtal.
 • Visa kunders rabattavtal.
 • Visa leverantörers rabattavtal.
 • Visa artiklar från resp. leverantör med en viss rabattkod.

Övriga programförbättringar

INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING

Ny fakturamall för kunder som kör INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING.

Kopplingar

 • Honda Recall – ny lösning för att få uppgifter om recall.
 • Förbättrad Midlandkoppling.
 • Uppdaterad koppling till BDS reservdelskatalog, nu med möjlighet att skicka beställningar.
 • Mekocat-kopplingen nu med uppdatering av försäljningspriset samt beställningsfunktion.

Beställningsfiler

Nya eller uppdaterade beställningsfiler till:

 • BMW MC
 • Honda MC
 • Yamaha MC
 • Citroën
 • Hyundai

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.