Hur får jag fram en lista på ej inventerade artiklar?

Listan är avsedd att användas för kontroll av artiklar för vilka
inventering ej gjorts sedan angivet inventeringsdatum.

Läs mer här

IWA-HPL – Handledning – Orderplock med handdator

Orderplock med handdator:

Vår handdatorbaserade lösning för kvittering av plocklistor är något som flera av våra kunder satsar på. Dels för att digitalisera och minska pappersraseriet men inte minst för en effektiv och säker plockning via streckkod. Lösningen kan även integreras mot Unifaun Online för produktion av frakthandlingar. Prod.ID: IWA-HPL. Kontakta våra säljare för demo, offert och information om lämplig hårdvara

Läs mer här

Hanteringstips – Eget uttag ur lager

Ibland tar man ut varor ur lager för att använda i verksamheten.

För att underlätta hanteringen av egna uttag från lagret finns följande möjlighet

 

Läs mer här

Paket och strukturhantering via PS12 (produktstruktur med materiallista)

Funktionen är till för att skapa paket- och strukturlösningar där ett antal artiklar ingår under ett strukturartikelnummer som “samlar ihop” ingående artiklar genom i princip en knapptryckning.
Man kan sedan välja att prissätta strukturartikeln med ett paketpris och då anpassas de ingående artiklarnas pris procentuellt i förhållande till paketpriset.
Alternativt anger man inget paketpris utan låter de ingående artiklarna styra.

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Snabbhandledning

Snabbmanualen beskriver kort och överskådligt i olika steg det löpande arbetet med prisinläsning och -uppdatering

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Manual för underhåll:

Prisinläsningsfunktionen PI är anpassad för inläsning och uppdatering av prisfiler i SBF.asc-format.
I manualen beskrivs hur olika val och parametrar styr artiklar enligt vald registerstruktur och  önskad kalkylmatris.
Använd gärna ert testföretag för att simulera olika utfall innan skarp driftsättning.

Läs mer här

 

Hanteringstips – LA1262 (Byte av artikelnummer)

Funktionen LA1262 i INFOFLEX GROSSIST medger nummerbyten på artiklar med olika rutiner och utfall. Det finns tre olika val. B – byte av befintligt artikelnummer , H – hänvisning av befintlig artikel till nytt artikelnummer och E – Ersättning av befintlig artikel till ny artikel. Se detaljer i handledning med hanteringstips. Läs mera här

Hanteringstips – LA96 (Utskrift av artikeletiketter)

I vårt hanteringstips INFOFLEX GROSSIST- Utskrift av artikeletiketter LA96 visar vi hur du kan skriva ut artikeletiketter enkelt med INFOFLEX GROSSIST.

Styr beställningsförslag utifrån kundorder

Om du vill styra dina beställningsförslag i förhållande till dina Kundordrar vid långa ledtider så kan du läsa hur du kan gå till väga här.