PI (Prisinläsning) Manual för underhåll:

Prisinläsningsfunktionen PI är anpassad för inläsning och uppdatering av prisfiler i SBF.asc-format.
I manualen beskrivs hur olika val och parametrar styr artiklar enligt vald registerstruktur och  önskad kalkylmatris.
Använd gärna ert testföretag för att simulera olika utfall innan skarp driftsättning.

Läs mer här