Bonus till kunder

INFOFLEX GROSSIST har inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas

försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal.

Här kommer korthandledning för parametrar, underhåll och uppföljning.

SY441 – Kundreskontra – Parametrar för aktivering:

  • Årsbonus                            V  (D/V/E/N)
    Välj mellan Dras på faktura, Visas på faktura, Ej på faktura, Nej aldrig
  • Intjänandeår för årsbonus           V  (V/K)
    Välj mellan Verksamhetsår eller Kalenderår

KR11 – Underhåll av kunder – värden för försäljningsbudget och bonusberäkning:

  • Ange försäljningsbudget i SEK heltal. Krav om bonus ska beräknas av systemet (ex. 250000)
  • Ange nedre gräns för bonus i procent av försäljningsbudget  (Ex. 95% av budget)
  • Ange bonussats i procent att utgå på all omsättning över bonusgränsen  (Ex. procentsats för bonusberäkning)

KR73 – Frågor/utskrift bonusunderlag där man gör urval för uppföljning.

Hur får jag fram en lista på ej inventerade artiklar?

Listan är avsedd att användas för kontroll av artiklar för vilka
inventering ej gjorts sedan angivet inventeringsdatum.

Läs mer här

IWA-HPL – Handledning – Orderplock med handdator

Orderplock med handdator:

Vår handdatorbaserade lösning för kvittering av plocklistor är något som flera av våra kunder satsar på. Dels för att digitalisera och minska pappersraseriet men inte minst för en effektiv och säker plockning via streckkod. Lösningen kan även integreras mot Unifaun Online för produktion av frakthandlingar. Prod.ID: IWA-HPL. Kontakta våra säljare för demo, offert och information om lämplig hårdvara

Läs mer här

HANDLEDNING – BGMAX KUNDINBETALNING FIL

Handledning för effektiv hantering av era kundinbetalningar. Med inläsning av kundinbetalningar via fil säkerställer ni aktuellt kundsaldo. Funktionen kan även läggas som batchkörning och går då med automatik. Kontakta support eller sälj för offert och information. support@infoflex.se

Läs mer här

Hanteringstips – KUNDER – försäljningsbudget

Igångsättning och uppföljning av försäljningsbudget och kundbonus i INFOFLEX GROSSIST

Det finns en inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal

 

Läs mer här

Hanteringstips – Eget uttag ur lager

Ibland tar man ut varor ur lager för att använda i verksamheten.

För att underlätta hanteringen av egna uttag från lagret finns följande möjlighet

 

Läs mer här

Hanteringstips – Fakturakoder – periodicitet FA53 -FA63

Underlätta faktureringen genom att lägga upp periodicitet på kunderna.

Genom att ange periodicitet på kunderna blir det lättare att hålla koll på faktureringen.

 

Läs mer här

Handledning – avvikande momssatser

Hantering och informationstexter för olika momsscenario inom/utom EU och Sverige. Hanterar: Omvänd skattskyldighet, Varor utanför, Tjänster utanför, Varor inom EU och Tjänster inom EU. Textmassa styrs via TX-register.

Läs mer här

Paket och strukturhantering via PS12 (produktstruktur med materiallista)

Funktionen är till för att skapa paket- och strukturlösningar där ett antal artiklar ingår under ett strukturartikelnummer som “samlar ihop” ingående artiklar genom i princip en knapptryckning.
Man kan sedan välja att prissätta strukturartikeln med ett paketpris och då anpassas de ingående artiklarnas pris procentuellt i förhållande till paketpriset.
Alternativt anger man inget paketpris utan låter de ingående artiklarna styra.

Läs mer här