Handledning – avvikande momssatser

Hantering och informationstexter för olika momsscenario inom/utom EU och Sverige. Hanterar: Omvänd skattskyldighet, Varor utanför, Tjänster utanför, Varor inom EU och Tjänster inom EU. Textmassa styrs via TX-register.

Läs mer här