Paket och strukturhantering via PS12 (produktstruktur med materiallista)

Funktionen är till för att skapa paket- och strukturlösningar där ett antal artiklar ingår under ett strukturartikelnummer som “samlar ihop” ingående artiklar genom i princip en knapptryckning.
Man kan sedan välja att prissätta strukturartikeln med ett paketpris och då anpassas de ingående artiklarnas pris procentuellt i förhållande till paketpriset.
Alternativt anger man inget paketpris utan låter de ingående artiklarna styra.

Läs mer här