Bonus till kunder

INFOFLEX GROSSIST har inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas

försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal.

Här kommer korthandledning för parametrar, underhåll och uppföljning.

SY441 – Kundreskontra – Parametrar för aktivering:

  • Årsbonus                            V  (D/V/E/N)
    Välj mellan Dras på faktura, Visas på faktura, Ej på faktura, Nej aldrig
  • Intjänandeår för årsbonus           V  (V/K)
    Välj mellan Verksamhetsår eller Kalenderår

KR11 – Underhåll av kunder – värden för försäljningsbudget och bonusberäkning:

  • Ange försäljningsbudget i SEK heltal. Krav om bonus ska beräknas av systemet (ex. 250000)
  • Ange nedre gräns för bonus i procent av försäljningsbudget  (Ex. 95% av budget)
  • Ange bonussats i procent att utgå på all omsättning över bonusgränsen  (Ex. procentsats för bonusberäkning)

KR73 – Frågor/utskrift bonusunderlag där man gör urval för uppföljning.

Hanteringstips – KUNDER – försäljningsbudget

Igångsättning och uppföljning av försäljningsbudget och kundbonus i INFOFLEX GROSSIST

Det finns en inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal

 

Läs mer här

Hanteringstips – Fakturakoder – periodicitet FA53 -FA63

Underlätta faktureringen genom att lägga upp periodicitet på kunderna.

Genom att ange periodicitet på kunderna blir det lättare att hålla koll på faktureringen.

 

Läs mer här

Hanteringstips – Mejla orderbekräftelse med mejladress från MR21

Orderbekräftelse med mejladress kan ske med “Automatiskt val av mottagare” eller “Manuellt val av mottagare”. Det finns även möjlighet att ändra e-postrubriken.

KO1 – Inläsning av externt underlag med orderrader till kundorder

Det finns även möjlighet att via extern fil läsa in orderrader på befintliga artiklar till öppen kundorder i KO1. Läs mer för att se fullständiga instruktioner.

Flera artiklar med samma streckkod – Vilken ska jag sälja?

Om du har flera artiklar med samma streckkod (EAN) men med olika artikelnummer så kan du läsa hur du ska välja rätt här.

Betala följesedel kontant

Om du sedan tidigare har registrerat en försäljning på en kund som Följesedel som nu vill betala kontant så kan du läsa hur du ska göra här.