Bonus till kunder

INFOFLEX GROSSIST har inbyggd funktion för att bevaka och följa upp kundernas

försäljning mot budget och tillhörande bonusavtal.

Här kommer korthandledning för parametrar, underhåll och uppföljning.

SY441 – Kundreskontra – Parametrar för aktivering:

  • Årsbonus                            V  (D/V/E/N)
    Välj mellan Dras på faktura, Visas på faktura, Ej på faktura, Nej aldrig
  • Intjänandeår för årsbonus           V  (V/K)
    Välj mellan Verksamhetsår eller Kalenderår

KR11 – Underhåll av kunder – värden för försäljningsbudget och bonusberäkning:

  • Ange försäljningsbudget i SEK heltal. Krav om bonus ska beräknas av systemet (ex. 250000)
  • Ange nedre gräns för bonus i procent av försäljningsbudget  (Ex. 95% av budget)
  • Ange bonussats i procent att utgå på all omsättning över bonusgränsen  (Ex. procentsats för bonusberäkning)

KR73 – Frågor/utskrift bonusunderlag där man gör urval för uppföljning.