Hur får jag fram en lista på ej inventerade artiklar?

Listan är avsedd att användas för kontroll av artiklar för vilka
inventering ej gjorts sedan angivet inventeringsdatum.

Läs mer här