Hanteringstips – Eget uttag ur lager

Ibland tar man ut varor ur lager för att använda i verksamheten.

För att underlätta hanteringen av egna uttag från lagret finns följande möjlighet

 

Läs mer här