Skapa lista över öppna arbetsordrar

Från och med version 6.5 kan man enkelt ta fram en lista över öppna arbetsordrar.

Gå in under Utskrifter → Arbetsordrar urval

arbetordrar-urval
Man får då upp en ruta som heter orderurval, där kan man baserat på angivet datum i datumfälten se de öppna arbetsordrarna.

orderurval
Listan går att spara i olika format eller så kan man skriva ut de valda arbetsordrarna.

arbetsordrar