Versionsbrev INFOFLEX FORDON 4.8

Arbetsorder med nytt utseende

Utskriftsdatum, förare, betalare och ägare framgår.

Söka på belopp i kundreskontran

Vi har lagt till möjlighet för er att kunna söka på belopp på obetalda fakturor i kundreskontran.

Ny funktion: Kundfråga

En del generalagenter inom bil har krav på att fråga kunden om man får lämna erbjudande och uppföljning på utförd service. Kundfrågan gör det möjligt att ställa dessa frågor i samband med verkstadsbesöket.

För att aktivera kundfrågan, gå till Arkiv -> Företagsinställningar och fliken Programinställningar, kryssa i Aktivera ”Kundfråga om datalagring” och nu går det att ändra önskad information under “Editera Kundfrågeinformationen”.

SIE-filer med efterfrågade funktioner

Nu kan du söka fram lagringsmapp och filnamnet är utökat med tid och journalnummer.

Tips! SIE filen kan användas till alla kända redovisningsprogram med funktionen att importera kassa, faktura och inbetalningsjournalen som ett verifikat, detta sparar mycket tid i redovisningen.

PDF-arkivering

Nu är det enklare att skapa en gemensam mapp för alla era PDF-utskrifter.

Genväg till Orderpåfyllnad

Via programmenyn kan nu Orderpåfyllnad startas direkt.

Inventeringslista

Ny hantering av inventeringslistans namn, selekteringen föreslås som listans namn och utskriftsdatum kommer med.

Samlingsfakturering

Vid samlingsfakturering kommer alla följesedlar, oavsett antal kreditdagar. Följesedlar som inte ska med i faktureringen kan undantas. Kontakta supporten om ni vill ha hjälp med förslag på er hantering.

Midland-kopplingen

Utökad funktion som indikerar utförd service hos alla Midlands serviceställen.

Däckförvaringsexport

Ny funktion för att exportera underlag till Excel för vidare bearbetning av kunder med däckförvaring.

Klicka på knappen ”Export excel”. En dialogruta öppnas och här kan du välja mellan att exportera alla däck med kunder i aktiva förvaringar, allternativt välja ”Endast kunders adresser” då kommer endast en rad per kund och förvaring.

Förbättrad hantering av beställning

Nu görs en kontroll av befintligt lager vid skapande av inköpsorder från order. Inköp från order kontrollerar egen behållning om man har lagerstyrning aktiverad och vill att man endast beställer artiklar som inte har behållning.

Ange totalkostnad inkl. moms

Nu kan man på radnivå ange arbetskostnadens totalpris inkl. moms och periodernas antal påverkas inte. Ange arbetsraden som vanligt, gå tillbaka till raden och klicka i inkl. moms-kolumnen och ange nytt inkl. moms totalpris, för att räkna om artikelpriserna ange 0 i Pris kolumnen och nu kan man ange nytt total pris i Inkl.moms kolumnen.

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.