Versionsbrev INFOFLEX FORDON 5.0

Viktigt vid uppdatering

Nu har du uppdaterat din klient till senaste versionen. Det är viktigt att du ser till att alla andra klienter också blir uppdaterade, så ni kör med samma version. Vid uppdatering till 5.0 eller senare version så måste alla era klienter vara uppdaterade för att ni ska kunna köra med dem. Tidigare versioner går inte att starta.

Förbättrad fordonsimport

Fordonsimporten är förbättrad. När du hämtar in fordonsinformation från Transportstyrelsen får du med kompletta uppgifter. Du ser dem under fliken Alla uppgifter när du importerar, och du kan se den senare genom att högerklicka på registreringsnumret och Visa lagrad fordonsinformation. Vi har också delat upp fabrikat och modell. Du kan filtrera på dem vid sökning på registreringsnummer.

Delleverans av order

Nu kan du markera de rader som du vill dellevera och skapa en ny order för dessa. Du markerar raderna du vill delleverera med en bock och sedan Dokumenthantering->Delleverans av order så får du med dig de markerade raderna in på en ny order. Du kan bara delleverar från order, fungerar inte på kostnadsförslag.

Gruppering av arbete och delar

Du kan gruppera arbete och delar som hör ihop genom att sätta en siffra i kolumnen Sektion. Då kan du se de olika delsummorna för sektionerna. Ett enkelt sätt att kunna berätta för dina kunder vad respektive sektion av arbete och material kostar. Sektionerna kan du se i orderbilden genom högerklick och Visa ordersekioner, eller på utskrifter.

Sektion - INFOFLEX FORDON 5.0

Koppla fakturamall på kund

Nu har du möjlighet att koppla en separat fakturamall för de kunder du vill ha det till. Kopplingen gör du under fliken Kredituppgifter på kunden.

Övriga programförbättringar

Några exempel på övriga programförbättringar:

  • Kreditspärr visas nu direkt när du hämtar in fordon/kund.
  • 2-kronan är med i kassaavstämning.
  • Försäljningsstatisken justerad med både mekaniker och säljare.
  • Du kan registrera Kundens momsnummer – under Kredituppgifter på kunden.
  • Underföretagsuppgifter kan du lägga till ditt eget IBAN och BIC-nr som då följer med ut på utskrifter.
  • Förbättrat mallhanteringen.

Kopplingar

Nya eller uppdaterade beställningsfiler och katalogkopplingar:

  • Polaris (beställningsfil).
  • ABR – import av delar (från varukorgen) och arbetstider (från kostnadsförslag).

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.