Versionsbrev INFOFLEX FORDON 5.1

Viktigt vid uppdatering

När du har uppdaterat din klient till senaste versionen är det viktigt att du ser till att alla era andra klienter också blir uppdaterade, så att ni kör med samma version. Vid uppdatering till 5.0 eller senare version så måste alla era klienter vara uppdaterade för att ni ska kunna köra med dem. Tidigare versioner går inte att starta.

Nyheter i Meca-kopplingen

Nu kan du börja använda en ny funktion som hjälper dig att omberäkna priser på antingen ”arbete” eller ”material”. Med denna funktion säkerställer du att din leverans debiteras korrekt baserat på just din prisfaktor. För att underlätta hanteringen vid beställningar har vi nu gjort en funktion som gör det möjligt att lägga till artiklar på inköpsorder vid beställning till Meca.

Samlingsfakturering

Vi har lyssnat på er kunder och justerat logiken runt val av följesedlar vid samlingsfakturering för en smidigare hantering.

Automatisk sektionering vid användande av paket

När du importerar paket kommer du nu få automatisk sektionering av den paketimporten.

Övriga programförbättringar

Några exempel på övriga programförbättringar:

  • Du har nu möjlighet till sektionsuppdelning på kontantnota.
  • Däckförvaring – Nu kan du selektera däck utifrån bilfabrikat.

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.