Versionsbrev INFOFLEX FORDON 4.9

Kundfråga

För er som arbetar med någon form av uppföljning av verkstadsbesöket, eller sänder ut erbjudande direkt riktat mot kund rekommenderar vi att ni aktiverar kundfråga. De flesta generalagenter kräver att man har ställt kontrollfråga med kunden om uppföljning eller att erbjudande får skickas och då ska mejladressen framgå.

Varning om obetalda fakturor

Nu varnar programmet om det finns obetalda fakturor på kundnumret. En varningstriangel visar att det finns obetalda fakturor. Klicka på ikonen, det ger ett nytt fönster med info om fakturorna.

Utskrift av Arbetsorder/Kostnadsförslag samtidigt

Utskrift av Arbetsorder/Kostnadsförslag samtidigt. Högerklick på Arbetsorder i skrivarikonen. För att underlätta samtidig utskrift av Arbetsorder för påskrift samt Kostnadsförslag till kund finns det en ny funktion, efter att man klickat på ikonen skrivare finns Arbetsorder, högerklicka på den för samtidig utskrift av dokumenten.

Övriga programförbättringar

Dokument och utskrifter

 • Förbättrad arbetsorder – Registreringsnummer och modell skrivs ut med större font.
 • Justerat fakturautseende – Kompletterande fält införda.
 • Rensning av kostnadsförslag. Möjlighet att radera kostnadsförslag efter datumselektering.
 • Val om utskriften ska vara med eller utan moms. Ligger direkt i utskriftsrutan.
 • PDF-arkiv – Under inställningar kan man ange sökvägar för PDF-dokument. Detta lagras i databasen för alla användare.
 • Orderskapande och Utskriftsdatum – Två nya fält med datum på dokument.

Artiklar, lager och inventering

 • Se disponibelt på annat lager. Kräver att man har licens för flera bolag (SG-IVTK) och har databaserna på samma server.
 • Ny inventeringslista.
 • Webshopartikel. – Möjlighet att markera om artikel är en webartikel och utökning av låst pris.

Kund och kundreskontra

 • Utökad kundinformation på skärm.
 • Utökad sökning i kundreskontran på belopp, vid sökning av obetalda fakturor.

Kopplingar

 • Omgjord Cabas-import – Ny visning efter uppdelning.
 • SIE-fil har nu tid med i filnamn – Möjlighet att ange om SIE-filen ska ha datum och tid. Enklare att hitta sökvägen.
 • Däckförvaringsexport – Möjlighet att exportera till Excel för vidare bearbetning.
 • Beställningsfiler för Subaru och Daihatsu. Gå till Program – Leverantörer – Leverantörsregister, välj leverantör och markera “Beställningsfil typ”, ange ett lämpligt filnamn.
 • Beställningsfil för Kia.

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.