Versionsbrev INFOFLEX FORDON 4.12

Ny katalogkoppling för Yamaha

Ny katalogkoppling för Yamaha där det går att beställa från YPEC reservdelskatalog och YSR paketregister.

Ny funktion: Beställning till Citroën

Nu har du möjlighet att skicka beställningar direkt till Citroën (kräver SG-KCIT).

Ny funktion: Beställning från inköp till Peugeot

Nu kan du lägga beställning direkt från inköp till Peugeot (kräver SG-EXKPEU).

Övriga programförbättringar

INFOFLEX TIDPLAN

INFOFLEX TIDPLAN 4.0 har fått en ansiktslyftning. Där finns flera nya smarta funktioner med tydliga ikoner som visar statuslägen men även nya möjligheter att skicka SMS direkt från kalendern eller automatiskt vid bokade arbeten för kunder som väljer till det.

Kopplingar

  • Beställning till MekoCat införd med stöd för leveranssätt och leveransdatum.
  • Ny beställningsfunktion till Citroën och Peugeot.
  • Förbättrad import reservdelskataloger: BDS och MekoCat.
  • Cabas: förbättring kring import, momshantering och uppdelade dokument.
  • Ny koppling till Yamaha YPEC reservdelskatalog samt YSR paketregister.

Beställningsfiler

Nya eller uppdaterade beställningsfiler till:

  • Hyundai

Tips

Du vet väl att du alltid kan hitta den här information i programmet i menyn Hjälp -> Programinformation online. Under denna meny hittar du också bl.a. supporthjälpen och licensinformation.