PI (Prisinläsning) Snabbhandledning

Snabbmanualen beskriver kort och överskådligt i olika steg det löpande arbetet med prisinläsning och -uppdatering

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Manual för underhåll:

Prisinläsningsfunktionen PI är anpassad för inläsning och uppdatering av prisfiler i SBF.asc-format.
I manualen beskrivs hur olika val och parametrar styr artiklar enligt vald registerstruktur och  önskad kalkylmatris.
Använd gärna ert testföretag för att simulera olika utfall innan skarp driftsättning.

Läs mer här

 

Hanteringstips – LA1262 (Byte av artikelnummer)

Funktionen LA1262 i INFOFLEX GROSSIST medger nummerbyten på artiklar med olika rutiner och utfall. Det finns tre olika val. B – byte av befintligt artikelnummer , H – hänvisning av befintlig artikel till nytt artikelnummer och E – Ersättning av befintlig artikel till ny artikel. Se detaljer i handledning med hanteringstips. Läs mera här

Hanteringstips – Kopiera (Ctrl C) och Klistra in (Ctrl V)

Du vet väl att man kan använda Kopiera (Ctrl C) och Klistra in (Ctrl V) i INFOFLEX GROSSIST?
Om inte så kommer enkel steg-för-steg här.

INFOFLEX GROSSIST – Frågor och svar om GDPR

Läs en sammanställning av frågor och svar om GDPR för vårt affärssystem INFOFLEX GROSSIST.

Hanteringstips – LA96 (Utskrift av artikeletiketter)

I vårt hanteringstips INFOFLEX GROSSIST- Utskrift av artikeletiketter LA96 visar vi hur du kan skriva ut artikeletiketter enkelt med INFOFLEX GROSSIST.

Hanteringstips – Mejla orderbekräftelse med mejladress från MR21

Orderbekräftelse med mejladress kan ske med “Automatiskt val av mottagare” eller “Manuellt val av mottagare”. Det finns även möjlighet att ändra e-postrubriken.

KO1 – Inläsning av externt underlag med orderrader till kundorder

Det finns även möjlighet att via extern fil läsa in orderrader på befintliga artiklar till öppen kundorder i KO1. Läs mer för att se fullständiga instruktioner.

Ange SPF-record i er DNS

Läs om hur ni säkerställer att era PDF-dokument och SMS-meddelanden kommer fram när ni skickar från INFOFLEX FORDON om ni till exempel kör Office365

INFOFLEX GROSSIST – Vanliga frågor vid årsslut

Här kan ni läsa en sammanställning över de vanligaste frågorna som brukar komma runt årsslutet.