Paket och strukturhantering via PS12 (produktstruktur med materiallista)

Funktionen är till för att skapa paket- och strukturlösningar där ett antal artiklar ingår under ett strukturartikelnummer som ”samlar ihop” ingående artiklar genom i princip en knapptryckning.
Man kan sedan välja att prissätta strukturartikeln med ett paketpris och då anpassas de ingående artiklarnas pris procentuellt i förhållande till paketpriset.
Alternativt anger man inget paketpris utan låter de ingående artiklarna styra.

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Snabbhandledning

Snabbmanualen beskriver kort och överskådligt i olika steg det löpande arbetet med prisinläsning och -uppdatering

Läs mer här

PI (Prisinläsning) Manual för underhåll:

Prisinläsningsfunktionen PI är anpassad för inläsning och uppdatering av prisfiler i SBF.asc-format.
I manualen beskrivs hur olika val och parametrar styr artiklar enligt vald registerstruktur och  önskad kalkylmatris.
Använd gärna ert testföretag för att simulera olika utfall innan skarp driftsättning.

Läs mer här

 

Hanteringstips – LA1262 (Byte av artikelnummer)

Funktionen LA1262 i INFOFLEX GROSSIST medger nummerbyten på artiklar med olika rutiner och utfall. Det finns tre olika val. B – byte av befintligt artikelnummer , H – hänvisning av befintlig artikel till nytt artikelnummer och E – Ersättning av befintlig artikel till ny artikel. Se detaljer i handledning med hanteringstips. Läs mera här

Ny funktion – Visa inte artikelnummer på kostnadsförslag

Från och med version 6.5 så har det tillkommit ett nytt val under Företagsinställningar i Programmet. Detta val möjliggör att skriva ut kostnadsförslag utan att man skriver ut artikelnummer synligt på dokumentet.

Se senast använda dokument

Från och med IF version 6.5.2 så finns en ny funktion som möjliggör att se de senaste använda dokumenten.

Nyckelhantering

Från och med IF version 6.5 finns en ny funktion för nyckelhantering. Funktionen visas i symbolfältet med en ny symbol, symbolen ser ut som en nyckel.

Ändra fakturamottagare kopplat till fordon

Här hittar du instruktioner till hur du ändrar ändra fakturamottagare kopplat till fordon i INFOFLEX FORDON