Handledning – inventering i INFOFLEX FORDON

Läs mer om de förberedelser vi rekommenderar före inventering och annan viktig information.

Så här läser du in en prisfil till INFOFLEX FORDON

I vår manual för INFOFLEX FORDON har vi beskrivit hur du läser in en prisfil till INFOFLEX FORDON.

Se manual Prisinläsning artikelregister.

Skapa en lagervärdeslista till Excel

På många av utskrifterna av listor i INFOFLEX FORDON finns det möjlighet att skriva ut till en fil istället.