Lägg till en ny mekaniker

Du lägger till in en ny mekaniker i INFOFLEX FORDON under Arkiv – > Företagsinställningar. Välj fliken personal.

I fältet ID skriver du till exempel personens initialer, försök att hålla ID kort (gärna två tecken). Du får en fråga om en ny person ska läggas till (om ID inte redan är upptaget).
Svara Ja på den frågan och fyll i övriga uppgifter. Stäng sedan företagsinställningar.

Beroende på om INFOFLEX TIDPLAN är inställd på att hantera olika grupper av personal kan du behöva göra ändringar där också för att den nya mekanikern ska synas.
De inställningarna hittar du i INFOFLEX TIDPLAN under Arkiv – > Inställningar. Kontrollera under flikarna Resurser och Grupper att inställningarna är rätt. Om du vill till exempel dölja en person som slutat kan du kryssa ur rutan i kolumnen Visa under fliken resurser.