Skapa en lagervärdeslista till Excel

På många av utskrifterna av listor i INFOFLEX FORDON finns det möjlighet att skriva ut till en fil istället.

Ändra säljarkod i INFOFLEX FORDON

Här hittar du instruktioner till hur du ändrar säljarkod, döljer personal eller ändrar adminstratörslösenord i INFOFLEX FORDON